Logo

16:9 optimalisering / Anamorph widescreen

De aller fleste TV apparater og projektorer som selges nå i Norge har 16:9 format. Disse er tilpasset fremtidens TV format. Disse har klart sine fordeler når filmer blir sendt i sitt originale format, da 16:9 er mye mer likt det formatet filmer spilles inn i. Men også TV-serier og TV program produseres nå i større grad i 16:9. Bilde 1 viser eksempel på et bilde fra TV-serien Bikini Destinations som er filmet i 16:9 format.

Bilde 1: Orginalt 16:9 materiale. For PAL vil det bety en oppløsning på 1024 x 576 pixler

Dagens TV-system er fremdeles basert på 4:3 formatet og det gjelder også DVD plater og parabolsendinger i standard format (ikke HDTV). Det betyr at når man ønsker å lagre widescreen basert materiale som f.eks film på DVD har man tilnærmet 4:3 oppløsning tilgjengelig. Oppløsningen til DVD og parabolsendinger/digital kabel-TV er 720 x 576 pixler i europa (720 x 480 for NTSC).

Dette betyr at man må gjøre tilpassninger for å få bildet på plass innefor denne oppløsningen. Tidligere var den vanligste teknikken å redusere størrelsen på widescreenbildet og legge til sorte striper over og under. Bildet nedenfor viser hvordan et slik letterboks bilde blir til.

Bilde 2: Her er 16:9 materialet redusert i størrelse og sorte kanter er lagt til i topp og bunn for å bildet inn på 4:3 format. Denne teknikken kalles for letterbox.

Ulempen med å bruke denne letterboks teknikken er at man bruker store deler av den tilgjengelige oppløsningen til å lagre sorte striper. Hele 144 linjer av de tilgjengelige 576 brukes til sorte striper og bildeinformasjonen vil da han en oppløsning på 720 x 432, en reduksjon av oppløsningen fra orginalen på hele 47%.

For å unngå denne store reduksjonen av oppløsningen velger de fleste DVD produsenter og noen TV-stasjoner og sende bildet som anamorfisk widescreen. Denne teknikken går ut på og beholde den vertikale oppløsningen som orginalen og kun redusere bildet i horisontal retning. Bildet nedenfor viser hvordan.

Bilde 3: Her er det orginale 16:9 bildet presset sammen i bredden, mens høyden er beholdt. Denne teknikken kalles for anamorph widescreen.

Denne teknikken fører til at reduksjonen i oppløsningen på bildet er redusert til ca 30%, men antallet bildelinjer som er i bruk er hele 33% flere enn ved letterbox teknikk.

Ved avspilling av materiale som er 16:9 optimalisert må man gjøre motsatt prosess. Hvis man har et gammeldags 4:3 TV har man to muligheter. Ved å sette DVD spilleren/parabol mottakeren til at man har Widescreen TV vil bildet som blir sendt til TV apparatet være strukket i høyden som bildet nedenfor viser:

Anamorph bilde på 29" 4:3 TV.

For å få formatet korrekt så er det to muligheter. Man kan velge å la TV apparatet presse bildet sammens i høyden ved å velge 16:9 funksjon, eller man kan velge i oppsettet på DVD-spilleren/dekoderen at man har 4:3 TV. Da vil DVD spilleren gjøre om bildet til et letterbox bilde før den sender signalet til TV. Denne løsningen kan gi dårligere bildekvalitet enn ved å la TV-apparatet gjøre omformingen. Resultatet blir da som bilde 5 viser:

Anamorph bilde vist på 29" 4:3 TV etter at det er trykt sammen i høyden. Bilde/bredde forhold er korrekt.

Hvis man har en widescreen-TV velger man i oppsettet på DVD-spiller/dekoder at man har en widescreen-TV. Deretter setter man TV apparatet i widescreen modus. Da trekkes bildet kun i bredden og bildet er tilbake på orginalt form. Bilde 6 viser eksempel på dette:

Anamorph bilde vist på en 16:9 TV. Bildet blir korrekt i bredde/høyde - forhold.

De fleste nye DVD utgivelser er 16:9 optimalisert, men det finnes fortsatt noen som ikke er det. DVD-filmene er som regel merket med et av følgende hvis de er det:

  • Enhanced for Widescreen TV’s, 2.35-1
  • 16:9, 2.35-1
  • Anamorph, 2.35-1
  • Widescreen TV optimalisert, 2:35-1

Anamorph fra TV sendinger
Selv om det i teorien ikke er noe problem å sende 16:9 optimalisert bilde via analogt kabel-TV eller luftantenne gjøres ikke dette da TV selskapene er redd for at brukerne ikke vil skjønne hvordan de skal stille inn TV for å få korrekt format. Derfor sendes det kun 16:9 optimalisert via digitale sendinger. Desverre er det bare et fåtall av stasjonene som gjør dette. NRK og TV2 er noen av stasjonene som gjør dette, mens mange sender widescreen filmer og serier i letterbox format. Klikk her for TV2 sin liste over programmer. Vær obs på at hvis filmene er spilt inn i bredere format enn 16:9 vil fortsatt en del av oppløsningen gå til å lagre sorte striper på DVD og digitale sendinger. Bildeformatet 2.35:1 som f.eks Terminator 2 er spilt inn med medfører at 140 linjer lagres med sorte striper. Disse sorte stripene vil også vises ved fremvisning på en 16:9 projektor/TV. Les mer på neste side hvor du finner en oversikt over bildeformater.

Annonse