Logo

Formathåndtering

Selv om salget av 16:9 (widescreen) TV apparater og projektorer er langt større enn 4:3 sendes mange programmer i 4:3 format eller letterbox format. 4:3 bilde på en 16:9 TV passer ikke helt overens og burde ikke være et problem for seerne, men det finnes flere måter å gjøre dette på:

4:3 sendinger på 16:9 TV/projektor

Standard visning

Dette er nok den eneste helt korrekte måten og se 4:3 sendinger på et 16:9 TV apparat. Man vil da få et bilde med svarte striper på sidene, noe som er uproblematisk for de fleste. Noen apparater og spesielt plasmaapparater lar disse ubrukte områdene viste grått for å ikke slite ujevnt på fosforet.

ZOOM visning

Alle widescreen apparater har mulighet for ZOOM visning. Da blir bildet forstørret slik at det fyller ut til kantene. Ulempene er at man mister en god del informasjon i topp og bunn av bildet. Denne visningstypen er egentlig beregnet for 4:3 Letterbox bilde.

Wide(16:9) visning

Det er også mulig å trekke bildet bare i horisontal retning. Da mister man ingen informasjon, men som du ser av bildet blir bikinidamene skikkelige brede. Dette er en dårlig måte å se 4:3 da proporsjonene blir helt feil. Denne visningen er egentlig beregnet for 16:9 (Anamorpht) signal.

Smart Zoom visning.

Den siste teknikken er litt mer avansert. Da trekker man litt i vertikal retning slik at man mister litt av topp og bunn + at man trekker ulinært i horisontal retning. Fordelen med dette er at ting som er midt i bildet blir som normalt mens det på sidene blir trekt en del horisontal. Av bildet over kan du se at damen i midten er like slank som før, mens damene på siden har blitt rimelig brede. De fleste TV produsentene har en slik funksjon på sine 16:9 TV'er. Sony kaller funksjonen Smart Zoom, Panasonic Just, sjekk manuelen på din TV for hva som brukes på din TV.

4:3 letterbox sendinger på 16:9 TV/projektor

Et av de største problemen med 4:3 sendinger og 16:9 TV-apparater og projektorer er når TV sendingene sendes i letterbox format. Hvis TV-selskapene gjør det på "feil" måte er det mange som får problemer. Hvis det gjøres på rett måte er det ikke noe problem, men desverre er det mange TV-stasjoner som synder. Nedenfor ser du eksempel på korrekt letterbox sending og hvordan TV-apparatet /projektoren viser det.

Korrekt letterbox sending, hvor tekst og logo er plassert i bildet.

Ved korrekt letterbox sending er det bare for TV-apparatet/projektoren å zoome (forstørre) bildet i begge retninger til at de sorte stripene i topp og bunn forsvinner og bildet er helt til kanten av skjerm/lerret. Denne stillingen kalles ofte for Zoom eller letterbox.


Denne måten å vise letteboxsendinger er FEIL. Desverre er det alt for mange som ser 4:3 sendinger i 16:9 modus og når det kommer letterbox sendinger fortsetter de med å se sendingene på denne måten.

Problemet er når TV-stasjonene sender med tekst og logo i det sorte området. Her er f.eks TV-Norge en stor synder og den populære TV-serien Lost sendes på en slik måte:

Feil letterbox sending, hvor tekst og logo er plassert i det sorte området.

Når man velger zoommodus/letterbox modus på en slik sending vil man gå glipp av deler av teksten noe som er irriterende for mange. Selve bildet er korrekt

En løsning på problemet er å se disse sendingene i 4:3 format. Da vil man desverre ikke benytte seg av store deler av bildet , men for mange widescreenapparater og projektorer er dette eneste stilling som sikrer at man får med all tekst uten forfrengning av bildet. Bildet på en 43" plasma vil bli kun 32" ved en slik stilling.

Pga av det store bildetapet ved å kjøre apparatet i 4:3 modus velger mange å kjøre TV-apparatet/projektoren i widescreenmodus. Ulempen med dette er at selve bildet blir strukket i bredden. Altså ingen god løsning.

Noen TV-apparater og projektorer har en 14:9 stilling som er en mellomting mellom letterbox/zoom og 4:3. Da vil man få et større bilde, men man kan risikere å miste litt av teksten.

Noen få modeller har også egen undertekst stilling. Denne stillingen hever bildet slik at man mister noe av toppen, men man får med seg hele teksten.

Noen apparater har mulighet til å heve/senke bildet manuellt i de forskjellige zoom stillingene. Dette i kombinasjon med 14:9 stilling sikrer at man får med seg hele bildet uten forvrengning samtidig som man har tekst.

16:9 sendinger med digital tuner på 16:9 TV

Hvis du har tilgang på digital tuner til parabol eller digitalt kabelnett sendes en rekke av sendingen på NRK1, NRK2 og TV2 i 16:9 format (anamorph). Signalet ut fra tuneren vil da komme i full høyde uten stripene (strukket i høyden).

Fra den digitale tuneren kommer signalet ut i full høyde. (forutsatt at du har valgt i oppsettet at du har en 16:9 TV). I 4:3 modus vil en slik sending være forvridd (strukket i høyden).

Apparatet trenger da kun å strekke bildet i bredderetningen for at proporsjonene skal bli korrekt. Den korrekt valget blir da 16:9(widescreen). De fleste widescreen apparater skifter automatisk til denne stillingen ved bruk av digital tuner/dekoder.

Skjerm tabell Nedenfor finner du en tabell over de vanligste TV skjerm typene og de vanligste billedformatene, som viser hva den reelle størrelsen blir på de forskjellige TV skjerm typene.

Skjermstørrelse/format Bildestørrelse 21:9 Bildestørrelse 16:9 Bildestørrelse 4:3
32"/16:9 30.3" 32" 26.1"
37"/16:9 35" 37" 30.2"
40"/16:9 37.8" 40" 32.7"
42"/16:9 39.8" 42" 34.3"
46"/16:9 43.6" 46" 37.6"
50"/16:9 47.4" 50" 40.9"
52"/16:9 49.3" 52" 42.5"
55"/16:9 52.1" 55" 44.9"
60"/16:9 56.8" 60" 49"
56"/21:9 56" 44.4" 36.3"
60"/21:9 60" 47.6" 38.9"
65"/21:9 65" 51.5" 42.1"
Annonse