Logo

Blu-Ray lydegenskaper

Lyden på Blu-Ray har fått et løft i forhold til DVD ved introduksjonen av flere nye lydformater fra Dolby og DTS. Her får du en full oversikt over lydsystemene til Blu-Ray.

Blu-Ray støtter samme lydformater som DVD gjør. Dette vil si Dolby Digital og DTS. Det er obligatorisk at Blu-Ray spillere kan dekode eller sende ut disse lydformatene fra spilleren.

Multichannel PCM
Ulempen med lydsystemene som DVD bruker er at de er komprimerte i forhold til det orginale lydsporet som er PCM. PCM står for Pulse-Code Modulation og er en ukomprimert teknikk for digital lyd. Det er denne teknikken som brukes på vanlig CD plater, men da med 2 kanaler. På Blu-Ray brukes det PCM med 6 eller 8 kanaler (5.1/7.1). Dagens moderne filmer produseres med 24-bit PCM med 48Khz samplings frekvens med 6 kanaler (5.1)

Å få plass til et slikt lydsystem på en DVD ville ført til at at lyden ville ta all plass på en film på ca 2 timer. (24-bit PCM lyd med 48 kHz samplingfrekvens tar ca 50 MByte pr minutt).

Med 50GB lagringsplass har Blu-Ray plass til å kunne bruke 24 bits/48 kHz PCM lyd og enda ha 30-40GB plass til filmen avhengig av lengden på filmen. Derfor er det en god del av filmene som bruker PCM lyd. De fleste endrer bitdypden til 16 bit. Dette reduserer behovet for plass til ca 35 Mbyte pr minutt.

Det er obligatorisk for alle Blu-Ray spillere å støtte Multichannel PCM over HDMI til receiver/prosessor. Det er ikke alle receivere med HDMI som støtter Multichannel PCM. En oversikt over receivere/forsterkere som takler MPCM lyd finner du her.

Dolby TrueHD
For å unngå at lyden tar så stor plass, men samtidig kunne beholde lydkvaliteten har Dolby utviklet et såkalt tapsfritt lydsystemsom de kaller for Dolby TrueHD. Dette lydsystemet gir muligheten til å beholde lydkvaliteten fra det orginale PCM lydsporet uten å ta opp samme plass på disken som et PCM lydspor vil gjøre. Dolby TrueHD kan kodes med 24 bit eller 16 bits nøyaktighet og bitraten er variabel, men ligger på ca 1.5 Mbit/s i gjennomsnitt ved 16 bit og ca 3.5 Mbit/s ved 24 bit 5.1 lyd. Dette er omtrent halvparten av hva tilsvarende PCM signal tar. Maksimal lydkvalitet som kan brukes på Blu-Ray er 7.1 lyd med 24 bit bitdybde og 96kHz samplingsfrekvens. Det er tvilsomt om det noen gang vil komme utgivelser med denne lydkvaliteten.

For å overføre Dolby TrueHD signalet til en receiver/prosessor må man bruke HDMI-tilkobling hvor spilleren og receiveren støtter versjon 1.3 av HDMI. En oversikt over receivere og forsterkere som støtter dekoding av Dolby TrueHD finner du her. Utvalget av Blu-Ray spillere som kan sende ut Dolby TrueHD signalet kan du se her.

Hvis man ikke har dekoder i hjemmekinoreceivern for Dolby TrueHD finnes det andre muligheter for å oppleve denne lydkvaliten. Første mulighet er at spilleren har intern dekoding av Dolby TrueHD slik at den kan sende lyden ut via en 5.1 eller 7.1 analog utgang og kobles til tilsvarende inngang på hjemmekinoreceiveren. Et annet alternativ er at spilleren kan dekode lyden om til PCM for å deretter sende PCM lyden via HDMI til receieren. Dette er også et frivillig system slik at det ikke settes noe krav om støtte til dette systemet i Blu-Ray spillerene. Det er derfor mange av de første Blu-Ray spillerene som ikke gir deg noen mulighet til å nyte Dolby TrueHD lyden.

På filmer utstyrt med Dolby TrueHD er det obligatorisk å legge ved et 640 kbit Dolby Digital Lydspor. Hvis man har utstyr som ikke støtter Dolby TrueHD vil man automatisk få gjengitt dette lydsporet hvis man velger Dolby TrueHD lyden.

Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus er også et nytt format utviklet for HD-formatene. I motsetning til Dolby TrueHD er Dolby Digital Plus ikke tapsfritt. Dette betyr at man kan tape noe lydkvalitet i forhold til orginalen. Dolby Digital Plus tilbyr opptil 7.1 lyd og kodes inn på platen med opptil 1.7 Mbit/s noe som er langt mere informasjon enn DVD-standarden tilbyr via Dolby Digital. Dette lydformatet er i praksis ikke i bruk på Blu-Ray utgivelser.

DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio er akkurat som Dolby True HD et tapsfritt lydsystem for opptil 8 dedikerte kanaler. (7.1). DTS-HD Master Audio gir mulighet til opptil 18 Mbp/s bitstrøm. DTS-HD Master Audio støtter lyd 7.1 lyd kode i opptil 24 bit/96 kHz. Foreløpig er det få utgivelser som har dette lydsystemet på Blu-Ray. Pga av den tapsfri teknikken er Dolby True HD og DTS-HD Master Audio likeverdig når det gjelder lydkvalitet såfremst de bruker samme bitoppløsning og samplingsfrekvens. Som Dolby True HD kan kun dette lydsystemet overføres til receiver via HDMI versjon 1.3. Alternativ er å omforme til signalet til multikanal PCM eller nedkonvertere til vanlig DTS lyd med en bitrate på 1.5 mbit/s.

I forhold til Dolby TrueHD har DTS-HD Master Audio fordelen med at det er bygd opp på en annen måte. DTS HD Master Audio består av et DTS Core lydspor på 1500 kbit som inneholder ett komprimert 5.1 lydspor. I tilegg kommer et spor som innholder informasjon som kan gjøre dette DTS Core lydsporet til at tapsfritt DTS-HD Master Audio spor. Fordelen med dette er at på spillere og utstyr hvor man ikke har støtte for DTS-HD Master Audio så kan man bruke DTS Core sporet som er kompatibelt med alle Hjemmekinoreceivere som har vanlig DTS dekoding. 1500 kbit er dobbelt så høy bitrate som brukes på de fleste DVD utgivelser med DTS lyd og sikrer en relativ god lydkvalitet.

DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD High Resolution Audio kan levere opptil 7.1 kanaler med lyd i topp kvalitet. Bitraten på HD-DVD kan være opptil 6 Mbit/s, men det fleste utgivelser med dette lydsystemet ligger på ca 1.5 Mbit/s. Også her er kan kvaliteten være opptil 96kHz samplingfrekvens med 24 bits bitdybde. Det er svært få tittler som er utgitt med dette lydsystemet på Blu-Ray.


Annonse